Adite logo

2021 - Trendene innenfor telekom

2021 nærmer seg slutten, og tiden er inne for å reflektere på året som har vært. I år har vi fått mange nye kunder og tatt nye oppdrag for eksisterende kunder. Som 2020 har også 2021 vært preget av pandemi, og vi kan trekke flere tråder fra pandemien til endringer hos våre kunder. I denne artikkelen skal vi ta for oss årets store fokusområder og trender innenfor telekom.

Fremtidsrettet avtaler

5G, ubegrenset data og digitale arbeidsplasser har preget telekom-arenaen i år. Pandemien har ført til mer hjemmekontor og en variert arbeidsplass, og arbeidsgiveren har i det siste hatt fokus på å sikkerstille at de ansatte kan jobbe effektivt uansett sted.

Har de ansatte nok data, er internettet raskt nok og har de riktig dekning? Jobben i år har vært å sørge for at alle våre kunders ansatte har store nok datapakker, mulighet for 5G og at tilleggstjenester som dobbeldata eller rollover er på plass – og dette samtidig som kostnadene holdes under kontroll.

Målet er å sikrestille at de ansatte kan jobbe effektivt hvor som helst og når som helst, uten at arbeidsgiver må bekymre seg over uforutsette kostnader.

Tale i Teams

Microsoft Teams har hatt en drastisk økning i antall brukere som følge av hjemmekontor, og flere trengte en felles plattform hvor ansatte kunne møtes og interagere. Dette er en programvare som mange bedrifter bruker i dag for å holde presentasjoner, dele filer og ringe til kollegaer både med og uten video. Under pandemien har vi virkelig sett en økt interesse for Tale i Teams. Har man Tale i Teams kan man motta anrop og ringe ut til hvem som helst, også de uten Teams-brukere. Dermed har dette blitt meget populært for å holde kontakten med utenlandske kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Vi har skrevet en mer detaljert artikkel om tale i teams og hvilke muligheter det gir her.

eSIM

eSIM ble introdusert noen år tilbake, men nå som reising er tilbake og smartklokker er standarden, så blir etterspørsel stadig økende. De fleste er klar over de store prisforskjellene mellom norske leverandører og lokale leverandører når det gjelder roaming i utlandet, og eSIM er en enkel løsning for å holde prisene nede. Det er tydelige tegn på at eSIM har kommet for å bli.

Det man må være obs på er hvilken enhet du skal ha eSIM i, og hvilken telefonleverandør du bruker. Det er nemlig ikke alle leverandører som har støtte for eSIM til smartklokken til Apple.

Alt i alt så ser vi mange fordeler av å ha eSIM, enten det er til smartklokker eller fordi du roamer masse i utlandet, fordelene er betydelige. Følg med på bloggen vår fremover, så kommer det en mer detaljert artikkel om eSIM og fordeler med å ta det i bruk.

Det er alltid flere faktorer som spiller en sentral rolle når vi setter sammen en løsning for våre kunder, og vi setter oss alltid ned med kunden og utarbeider et anbudsdokument ut i fra deres krav og behov. Vi ser for oss at de overnevnte faktorene kommer til å fortsette å spille en sentral rolle i fremtidens telekommarked, og vi gleder oss til nye utfordringer i 2022

Kontakt oss