Adite logo

Tale i Teams – hvilke muligheter gir det?

IP-telefoni er et spennende tema og kan åpne dørene til mange muligheter. Men hvilke muligheter er disse, og er det gunstig for enhver bedrift? I denne artikkelen tar vi for oss fordelene og ulempene ved å ta i bruk Tale i Teams, en populær versjon av ip-telefoni.

Microsoft Teams har hatt en drastisk økning i antall brukere som følge av hjemmekontor, og flere trengte en felles plattform hvor ansatte kunne møtes og interagere. Dette er en programvare som mange bedrifter bruker i dag for å holde presentasjoner, dele filer og ringe til kollegaer både med og uten video. Mange har også fått økt interesse for begrepet Tale i Teams. Derfor ønsker vi å gi et lite overblikk over hva Tale i Teams er, og om det faktisk er noe som kan være gunstig for din bedrift.

Trykk her for å se nyttige artikler om data- og telekom.


Hva er Tale i Teams?
Tale i Teams er en tjenester levert av Microsoft, og er en utvidelse av den grunnleggende Microsoft Teams-klienten. Man får det blant annet ved å oppgradere office-pakken sin til Microsoft 365 E5 eller Microsoft 365 Business Voice.

En vanlig lisens for Microsoft Teams muliggjør det å ringe til andre brukere på Teams. Har man Tale i Teams kan man motta anrop og ringe ut til hvem som helst, også de uten Teams-brukere. For å ha muligheten til dette finnes det to alternativer. Enten kan du integrere løsningen til mobilleverandøren dere bruker i dag, og ringe ut ifra sitt eget telefonnummer (også kalt One Number). Du får med andre ord integrert mobilen din inn i Teams-klienten, og kan både motta og ringe ut fra både mobiltelefonen og den enheten Teams er installert på. Får du et innkommende anrop kan du selv bestemme hvor det skal ringe. For eksempel både på mobilen og i Teams samtidig, i en bestemt rekkefølge, eller bare på en av enhetene.

Hvis du ikke ønsker å integrere mobilen inn i Teams-klienten, er alternativet å inngå en IP-avtale, og koble det til en SIP-trunk. Da vil det kun ringe på enheten hvor du har installert Teams, og ikke på mobiltelefonen. Det blir med andre ord som en fasttelefon.


Hvilke fordeler gir Tale i Teams?
Tale i Teams kan gi store muligheter for bedrifter, men gjerne størst for de som sliter med dekningsforbindelse der de jobber eller for de bedrifter med mye utenlandsreiser eller tale til utland.

Vi har også skrevet en artikkel om dekning, les mer om den her.

Egenskapene til Tale i Teams kan virke fristende, men gode ting kommer ikke gratis. Som nevnt over kreves det en spesifikk lisens av Microsoft 365, for å ha mulighet til taleanrop i Teams. Velger du alternativet med å bruke en SIP-trunk, og ikke koble det opp mot mobilleverandøren, så ser man på en fast kostnad i måneden på noen hundrelapper, i tillegg til å betale for forbruket.

Ønsker man å ringe ut fra Teams med sitt eget mobilnummer (One Number), må det integreres i mobilavtalen, og da er kostnadsbildet noe annerledes. Da kommer det en kostnad per måned fra Microsoft sin side, i tillegg til en etableringskost + månedlig kostnad fra mobilleverandøren sin side. Dette kommer også på toppen av den kostnaden man allerede har fra mobilleverandøren.

Det er også viktig å bemerke seg at det ikke er alle mobilleverandørene i bedriftsmarkedet som leverer en slik type integrasjon, som kan medføre et behov for leverandørbytte.

Vil du vite om din bedrift kan dra nytte av Tale i Teams?
Om det lønner seg eller ikke kommer helt an på hvilke behov din bedrift har. Har dere problemer med mobildekning eller har dere uforholdsmessige høye kostnader for utenlandstrafikk? Adite kan bidra med økonomiske analyser samt kartlegging av behov.Skrevet av: Solveig Hansen (04.03.2021)

Kontakt oss