Adite logo

Anskaffelser innenfor telekom

Det er mye å tenke på ved valg av kommunikasjonsløsninger for bedrift. Adite håndterer hele prosessen rundt telefoniavtalen til din bedrift – fra behovsavklaring og tilbudsinnhenting til portering og implementering.

Anskaffelser innenfor IT-tjenester

Adite bistår bedrifter i hele Norge med innkjøp av IT- tjenester. Vi håndterer hele prosessen fra anbud til implementering – bedriften sparer tid og ressurser.

OSMB - Møtebooking

OSMB er en egen avdeling i Adite som tilbyr spesialister på møtebooking og tilgang på unik kompetanse det tar tid å bygge opp internt i bedriften.

Kontakt oss