Adite logo

Få riktig telekomavtale til din bedrift - med best mulig pris

Adite håndterer hele innkjøpsprosessen for din bedrift, fra behovsavklaring og tilbudsinnhenting til portering og implementering.

Det er mye å tenke på ved valg av kommunikasjonsløsninger. Ingen leverandør er best på alt, men mange er gode på mye. Adite vet hvem som til enhver tid er best egnet til å dekke din bedrifts spesifikke behov.

 

Vi henter inn tilbud på abonnementsbaserte telekomtjenester for din bedrift.

 

  • Effektiviserer - bedriften sparer tid og ressursbruk
  • Kutter kostnader - vår kompetanse og innsikt reduserer din bedrifts kostnader
  • Reduserer risikoen for feil valg - vi sikrer at avtalen samsvarer med din bedrifts krav og behov

 

Adite bistår som nøytral tredjepart enten dere skal i gang med en innkjøpsprosess, ønsker en vurdering av eksisterende løsning eller vil sette bort håndtering av bedriftens telekom- tjenester på daglig basis.

 

 

 

Vi tar forhandlingene, du tar valget!

Vi sitter på samme side av forhandlingsbordet som dere. Med vår unike markedsposisjon og kompetanse, øker vi sannsynligheten for at dere velger riktig leverandør med en gang. Som markedets eneste uavhengige rådgiver innen telekom, sikrer vi din bedrift en nøytral vurdering av produktene og prisene som finnes på markedet til enhver tid.

 

I gjennomsnitt reduserer vi våre kunders kostnader med hele 46 prosent.

 

 

Hvilken telekomavtale passer din bedrift?

 

Det er mange vurderinger som må tas ved valg av telekomløsning, blant annet dekning, sentralbordløsning, dataforbruk, bruk i utlandet. Det er ekstremt kostbart å velge feil leverandør. Derfor starter et samarbeid med Adite alltid med en kartlegging av bedriftens spesifikke behov.

 

Teamet i Adite har lang erfaring med å fremforhandle skreddersydde avtaler mellom kunde og leverandør, og vet hva som er en god avtale.

Hvilke vurderinger er med i vår analyse av bedriftsavtaler på telekom?

 

Adite gjør en totalvurdering av bedrifters telekomavtale. Blant annet ser vi på:

  • Pris
  • Vilkår, som for eks. bindingstid
  • Tjenester, som for eks. sentralbordløsning
  • Hardware, mobiltelefoner og utstyr
  • Support og administrasjon
  • Optimalisering av abonnement og avtalen over tid

Adite Intel – analyserer og sammenligner din telekomavtale med de beste i markedet

Alle våre kunder får eksklusiv markedsinnsikt gjennom Adite Intel. Vi gir din bedrift tilgang på oppdatert markedsinnsikt og veileder dere gjennom et fragmentert marked hvor hver leverandør opererer med egne tjenesteporteføljer.

 

Som kunde hos Adite gjenvinner du kontroll over innholdet i og omfanget av telekomavtalen til din bedrift.

Adite sikrer at din bedrift har:

 

Adite Intel er markedets eneste plattform for nøytral sammenlikning av priser og tjenester fra alle leverandører. Dermed er du sikret best mulig pris, også på avtalen bedriften har i dag.

 

Sparer dere ingenting, betaler dere ingenting

Din innkjøpspartner. Et samarbeid med oss skal redusere kostnadene for din bedrift. Dere skal bruke mindre tid og ressurser, og dere skal få lavere utgifter på telekom. Dersom vi ikke oppnår besparelse, betaler dere heller ingenting. Adite gjennomfører profesjonelle innkjøpsprosesser med samme insentiv som våre kunder - bedre avtaler til best mulig pris. Ved besparelse, deler vi gevinsten 35/65 - og dere sitter igjen med den største andelen av besparelsen.

 

Din forvaltningspartner. Adite lever av fornøyde kunder. Etter at leverandør er valgt, og implementeringsfasen er over, tilbyr vi våre kunder et samarbeid som omfatter forvaltning, support og optimalisering av den nye avtalen. Dere kan velge å benytte Adite som forvaltningspartner til et fast beløp på kr 29,– per ansatt.

 

Ta kontakt! Sikre deg markedets beste telekomavtale for bedrift uten bruk av unødige ressurser:

Kontakt oss