Adite logo

OBOS kundecase

Adite har bistått OBOS med anbudsprosesser innenfor mobiltelefonitjenester for både Sverige og Norge. Vårt samarbeid startet i 2020, hvor vi startet første reforhandlingen av telefoni. Her ble det utført detaljert behovsanalyse og kartlegging av eksisterende løsninger på tvers av avdelinger og land.

Industri

Eiendomshandel og -utleie

Prosjekt type

IT og Telefoni

Utfordring

Som de fleste konsern har OBOS en dedikert innkjøpsavdeling. Likevel er det utfordrende å sitte på spisskompetanse innen alle områder. Adite ble engasjert for å avlastet OBOS mtp. tidsbruk og vurderingskriterier innenfor IT og telefoni løsninger. Ved å bistå OBOS sin innkjøpsavdeling med spisskompetanse og jobbe sammen, sikret vi at alle viktige perspektiver og detaljer ble ivaretatt.​

Prosess

Adite har bistårr OBOS i en periode over flere år. Så langt har vi gjennomført tre suksessfulle samarbeid.  ​

1. Første gang, i 2020 – Innkjøpsprosess av telefonitjenester for Norge og Sverige. Adite gjennomførte detaljert behovsanalyse og kartlegging av eksisterende løsninger på tvers av land og avdelinger. I samarbeid med OBOS fikk kvalifiserte leverandører presentere sine løsninger. Veiledet av Adite tok OBOS en veloverveid beslutning, basert på bla. vår omfattende markedsinnsikt. ​

2. Konsolidering for Norge og Sverige med bistand til bytte. Omfattende kartlegging og behovsanalyse av eksisterende løsninger, samt rådgivning ang. hardwarekjøp for ansatte og lønnstrekksystem. Med dette også kartlegging av OBOS sine interne rutiner ift HR, IT, avd.ledere m.m. ​Resultatet av denne prosessen ble bedre oversikt og samkjørte systemer på tvers av OBOS konsernet. 

3. En telefoniavtale er ferskvare, og etter 2 år gjennomførte vi i 2022 en ny runde sammen med OBOS for vurdering av telefoni leverandør. Hva endret seg siden 2020? I dialog med OBOS og leverandør, ble det kartlagt nye behov og nye løsningsalternativer. Sammen sikret vi OBOS 2 nye år med riktige tjenester til riktig pris.  

Resultat

Reduserte kostnadene med 40%

Mobilpolicy

Kontaktsenter - fra 4 til 1

Samhandling mellom Norge og Sverige

Effektivisert interne prosesser

«Vi har svært gode erfaringer med den bistanden vi har fått fra Adite. Et mobiloperatørbytte i en stor organisasjon, med 1000+ berørte ansatte, vil nødvendigvis måtte medføre ulike meninger, uro og motstand. Her ble Adite en viktig trygghet for oss ved valg av det finansielt beste alternativet. De slapp aldri ballen, men fulgte oss hele veien til byttet var gjennomført.»​
- Espen Hytta, Direktør IT Konserntjenester i OBOS
Vi takker for samarbeidet og tilliten OBOS har vist oss!

Kontakt oss