Adite logo

OBOS kundecase

Adite har bistått OBOS med anbudsprosesser innenfor mobiltelefonitjenester for både Sverige og Norge. Vårt samarbeid startet i 2020, hvor vi startet første reforhandlingen av telefoni. Her ble det utført detaljert behovsanalyse og kartlegging av eksisterende løsninger på tvers av avdelinger og land.

Industri

Eiendomshandel og -utleie

Prosjekt type

IT og Telefoni

Utfordring

Selv om OBOS har en dedikert innkjøpsavdeling, så er det likevel utfordrende å sitte på spisskompetanse innen alle områder. Adite ble engasjert for å avlastet OBOS mtp. tidsbruk og vurderingskriterier. Dette ved å bistå OBOS sin innkjøpsavdeling med spisskompetanse og jobbe sammen for å sikre at alle viktige perspektiver og detaljer ivaretas.​

Prosess

Vi har bistått OBOS foreløpig i tre runder ​

1. Første gang, i 2020 – reforhandling av telefoni i Norge og Sverige. Her ble det utført detaljert behovsanalyse og kartlegging av eksisterende løsninger på tvers av land og avdelinger. Anbudsdokument ble distribuert som førte til leverandørmøter for utførelse av økonomiske analyser og beslutningsunderlag, veiledet av Adite basert på vår markedsinnsikt. ​

2. Konsolidering for Norge og Sverige med bistand til bytte. Omfattende kartlegging og behovsanalyse av eksisterende løsninger, samt rådgivning ang. hardwarekjøp for ansatte og lønnstrekksystem. Med dette også kartlegging av OBOS sine interne rutiner ift HR, IT, avd.ledere m.m. ​

3. Pågående – Reforhandling mobiltelefoni med eksisterende leverandør på pris med hensikt til å fornye kontrakt. Fullstendig RFP prosess, RFI prosess og WAN prosess gjennom forhandlingsrunder.

Resultat

Reduserte kostnadene med 40%

Mobilpolicy

Kontaktsenter - fra 4 til 1

Samhandling mellom Norge og Sverige

Effektivisert interne prosesser

«Vi har svært gode erfaringer med den bistanden vi har fått fra Adite. Et mobiloperatørbytte i en stor organisasjon, med 1000+ berørte ansatte, vil nødvendigvis måtte medføre ulike meninger, uro og motstand. Her ble Adite en viktig trygghet for oss ved valg av det finansielt beste alternativet. De slapp aldri ballen, men fulgte oss hele veien til byttet var gjennomført.»​
- Espen Hytta, Direktør IT Konserntjenester i OBOS
Vi takker for samarbeidet og tilliten OBOS har vist oss!

Kontakt oss