Adite logo

Samlerhuset kundecase

Vi har fått gleden av å starte et samarbeid med Samlerhuset! Samlerhuset Norge AS er en postordre- og netthandel som siden 1994 selger mynter, medaljer, sedler, myntbrev og frimerker. Siden midten av 2023 har vi hatt et tett samarbeid innen Lisenser og Azure Konsum.

Industri

Postordre- og internett handel

Prosjekt type

Lisenser og Azure konsum

Utfordring

Samlerhuset inngikk et samarbeid med Adite med det overordnede målet å optimalisere sine lisensavtaler og forhandle frem mer gunstige betingelser både for lisenser og Azure-konsum. Med begrensede spesialiserte ressurser internt innenfor våre spesifikke områder, ble det særlig attraktivt å knytte til seg en partner som besitter spisskompetanse på dette området.

Prosess

Prosjektet ble planlagt og gjennomført i løpet av 2 måneder. I denne tiden ble Samlerhusets behov nøye analysert, og tre modeller ble presentert som potensielle løsninger for å takle utfordringen. Kunden valgte vår "ramme-modell," der Adite jobbet i bakkant, men likevel opprettholdt en direkte dialog med leverandørene. Det ble senere vurdert å endre denne tilnærmingen etter Samlerhusets ønske om å være mer aktiv i dialogen med leverandørene, men implementeringen av modellen forløp likevel smidig.

Resultat

Reduserte kostnader på lisenser

Redusert kostnader på Azure konsum

Optimaliserte bruk av serverlisenser

«Vi har hatt et svært positivt og godt samarbeid med Adite. Når du befinner deg i en slik situasjon som meg, hvor du ikke har tid til å håndtere disse forhandlingene selv, og i tillegg ikke har interne ressurser som fullt ut behersker det, er det en betydelig fordel å kunne bringe inn profesjonelle innkjøpsrådgivere som kan synliggjøre mulighetene du ikke var klar over.»
- Wilhelm Falck, Konserndirektør ved Samlerhuset
Vi takker for samarbeidet og tilliten Samlerhuset har vist oss!

Kontakt oss