Tre kjappe spørsmål med Jon Ivar Bjørtomt - Administrerende Direktør i Adite AS

Vi gjennomførte en suksessfull emisjon i 2022 - hvordan reagerte du på at så mange har troen på hva Adite kan få til?

Man blir jo glad og stolt av at så mange deler vår tro på fremtiden til Adite.

Vi gjennomførte emisjonen i en tid der det var store usikkerheter i markedet, hvor for eksempel børsnoterte bedrifter opplevde børsfall. Vi var derfor veldig spent på hvordan emisjonen skulle gå, og når den da ble så godt som fulltegnet så er vil jeg si meg veldig fornøyd!

Hva har dere brukt tiden på siden emisjonskampanjen?

Vi har styrket laget vårt på tvers av avdelinger, ved at vi har tiltrukket oss flere talenter.

For eksempel har vi fått på plass ny direktør for forretningsområdet IT og ny direktør for salg. Videre har vi styrket salgsavdelingen med ny KAM og Account Manager, og har også etablert en HR funksjon som har hatt med seg en HR- Intern fra BI i 8 uker. Vi har jo også en fantastisk gjeng på OSMB, både eksisterende ansatte og nye.

Vi har styrket alle fagfelt i Adite. Ting har gått fortere enn hva vi tenkte, som betyr at vi er godt posisjonert inn i 2023, og kan nå de målene vi har

Adite har også fått på plass spennende avtaler med flere selskaper innenfor ulike sektorer som har valgt å bruke våre IT-tjenester. Nå har resultatet fra emisjonen, sammen med ny direktør for forretningsområdet IT, også gjort at vi har kunnet akselerert utviklingen av Adite Intel plattformen.

Oppsummert, er jeg stolt av hvor mye vi har fått til på så kort tid, og gleder meg til 2023!

Hva er du mest spent ved inngangen til 2023? 

Det mest spennende er summen av alle delene i Adite. Vi gjør mye nytt innenfor OSMB. Vi bygger organisasjon med kultur og verdier, og jobber aktivt med hvem Adite skal være både internt og eksternt. Vi har fått på plass en ledergruppe som endrer dynamikken i selskapet til det positive, noe som er veldig spennende.


Men hvis man skulle velge ut noe, så er det satsningen på IT området og utviklingen av Intel plattformen som topper lista. Allerede nå ligger vi foran planen på IT-området! DET er spennende.

Takk for praten Jon Ivar!

Kontakt oss