Adite logo

Mobildekning – hvilke muligheter gir det?

I dag anses mobiltelefonen å være et viktig verktøy for mange bedrifter. Vi er avhengig av god dekning og raskt internett for en sømløs kommunikasjon og tilgang til ulike applikasjoner, men hva er egentlig dekning, hvilke alternativer finnes og hvilke muligheter representerer det for fremtiden?

Hva er mobildekning?
For å kunne bruke mobilen vår til å sende og motta innhold er vi avhengig av dekning. Dekning får vi når vi befinner oss i et område som er dekket av en basestasjon eller telefonmast, som sender signaler til mobiltelefonene våre.

Norge er verdenskjent for sine lange fjorder og høye fjell, men dette byr også på utfordringer ved utbyggelse av dekning. Det gjør blant annet at kostnadene er store, som igjen fører til få tilbydere i markedet. I dag består dekningsleverandørene av Telia, Telenor og ICE. Av konkurransemessige hensyn er markedet for mobiltelefoni regulert av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), og pålegger blant annet dekningsleverandørene å la andre mobilleverandører leie dekning av dem.

Diskrimineres tilgang til dekningen blant leverandørene og underleverandører?

Innimellom møter vi kunder som er har hørt rykter om at leverandører som leier dekning av enten Telenor eller Telia ikke har den samme kvaliteten i dekningen. Dette stemmer ikke, og Nkom regulerer også her, og pålegger at det ikke skal diskrimineres på tilgang og hastighet.

Leverandørene som leier nett kan derimot selv bestemme hvilke hastigheter som inngår i de ulike typer abonnementene – så her kan det forekomme forskjeller som man gjerne ikke er klar over på forhånd.

Ice har per i dag ingen underleverandører, og jobber for tiden med å bygge ut sitt eget nett. Der de ikke kan tilby eget ice-nett, leier de fra Telia.

Dekning og mulighetene det gir for fremtiden.
Gjennom årene har vi gått fra 2G til 3G, så til 4G, og i dag er det 5G alle prater om. Hvilken teknologi som ligger bak er inspirerende i seg selv, men hva vil det si i praksis – og hvordan vil det påvirke din bedrifts hverdag?

IoT (Internet of things) blir stadig et mer allment begrep for mannen i gata, og vi tar i bruk flere og flere produkter som krever tilgang til internett for å fungere. Kjøleskap som sier ifra når du går tom for melk, robot-støvsuger og smarte høyttalere som kan styre både lys, musikk og varme i husstanden er eksempler på produkter av IoT vi mennesker tar i bruk i hverdagen.
Bedrifter som tar i bruk IoT revolusjonerer måter å gjøre hverdagslige oppgaver på.

GAGN presenterer eksempler på ulike bransjer som tar i bruk IoT, alt fra bønder som kan overvåke vanning av åkerne, fiskeoppdrettere som kan overvåke hvor mye pellets fisken spiser, til eldreomsorgen som har fått elektroniske pilledispensere som gir beskjed dersom medisinene ikke blir tatt.

Alle disse fantastiske produktene finnes på grunn av internett, men de er også med å skape press på kapasiteten. 5G gir langt høyere kapasitet, og representerer en mulighet for flere enheter å koble seg på nett samtidig. Den gir også et rekordraskt internett uten forsinkelser. For å sette dette i perspektiv eksemplifiserer Telenor muligheten for at leger som befinner seg i et annet land kan utføre fjernkirurgi på en pasient ved bruk av robot.

Hvem får tilgang på 5G?
5G ble lansert i deler av landet av både Ice, Telia og Telenor i 2020, og utbyggelsen fortsetter for fullt i år. Telia har som mål å ha landsdekkende 5G innen 2023. For å kunne ta i bruk 5G-teknologien må du ha et SIM-kort og mobiltelefon eller annen enhet som støtter den nye teknologien.

Kontakt Adite så hjelper vi deg med å kartlegge din bedrifts muligheter for tilgang på den nye 5G-teknologien.

Skrevet av Solveig Hansen 16.02.2021

Kontakt oss