Adite logo

Ny telekomløsning kuttet kostnadene med over 50% for Tekna

[cs_content][cs_element_section _id="1"][cs_element_row _id="2"][cs_element_column _id="3"][x_gap size="20px"][x_image type="none" src="https://adite.no/wp-content/uploads/2020/02/telekomleverandører-Tekna-scaled.jpg" alt="" link="false" href="#" title="" target="" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content=""][/cs_element_column][cs_element_column _id="6"][cs_text _order="0"]

Tekna hadde i lang tid vært hos Telenor, og var fornøyd med det. Etter Adite kom på banen innså de at vi hadde mye ekspertise på område som de selv ikke satt med internt.
Derfor lot de oss få sjansen til å gå bredt ut markedet for å finne den beste leverandøren.

[/cs_text][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id="12"][cs_element_row _id="13"][cs_element_column _id="14"][x_custom_headline level="h2" looks_like="h3" accent="false" class="cs-ta-center"]Langsiktige avtaler uten binding[/x_custom_headline][cs_text _order="0"]

Alle bedrifter har sine individuelle behov, men Tekna hadde spesielt et krav som ofte gjør det vanskelig å forhandle på pris. De ville ikke binde seg.
Etter å ha innhentet tilbud gjennom en anbudsprosess la Adite frem fordelene og ulempene hos de ulike leverandørene, både teknisk og økonomisk. Enkelte ansatte i Tekna fikk deretter muligheten til å bruke Phonero i tre måneder, som var Adite sin anbefalte leverandør. Fordelene og ulempene med leverandøren viste seg å stemme med det Adite hadde lagt frem på forhånd. Ved å flytte alle abonnement over til Phonero klarte Tekna å mer enn halvere kostnaden.

Ny runde med innhenting av tilbud
Tekna ønsket ikke å ha intern kompetanse på dette området, og synes det var en god løsning å la en uavhengig tredjepart til å gjøre smarte innkjøp på telekom. Derfor inngikk vi et mer langsiktig samarbeid, slik at Tekna kunne være trygge på å ha en god avtale til enhver tid.
To år senere gjorde vi en ny anbudsrunde, der kostnadene også ble kuttet ytterligere.

For CTO i Tekna er det spesielt betryggende å kunne stå bak valget av leverandør, vel viten om at de tekniske kravene også har blitt oppfylt.

[/cs_text][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id="22"][cs_element_row _id="23"][cs_element_column _id="24"][x_custom_headline level="h2" looks_like="h3" accent="false" class="cs-ta-center"]Fremgangsmåten[/x_custom_headline][x_custom_headline level="h3" looks_like="h5" accent="false"]1. Behovsanalyse[/x_custom_headline][cs_text]

Tekna vet selv best hvilke behov de har når det kommer til telekomløsninger. Adite vet best hvilke leverandører som kan levere til forventningene, og samtidig redusere kostnadene. 
Derfor vil det være naturlig å starte med en behovsanalyse der vi sammen går gjennom hvilke funksjoner som er nødt til å inkluderes i leveransen.

[/cs_text][x_custom_headline level="h3" looks_like="h5" accent="false"]2. Anbudsrunde[/x_custom_headline][cs_text]

På vegne av Tekna gjennomførte Adite et anbud med alle relevante leverandører. Å la Adite gjennomføre anbudet var fordelaktig sett på bakgrunn av vår kjennskap til leverandørene. Kun et fåtall kunne tilby løsninger som dekket behovene til Tekna.
En fordel med å bruke Adite var at innhenting av tilbud ble gjennomført svært effektivt. En annen fordel var å kunne få en uavhengig tredjepart til å se på avtalen. På den måten fikk Tekna en objektiv vurdering fra noen som ikke har incentiv for å selge inn en leverandør fremfor en annen.

[/cs_text][x_custom_headline level="h3" looks_like="h5" accent="false"]3. Test og valg av leverandør[/x_custom_headline][cs_element_text _id="31"][x_custom_headline level="h3" looks_like="h5" accent="false"]4. Forvaltning[/x_custom_headline][cs_text]

Adite analyserer løpende bruk av tjenester og kostnader for Tekna. Basert på disse analysene gir Adite Tekna tips og råd til til endringer, slik at de hele tiden har en optimal løsning. 

Tekna har ofte betydelig høyere databruk rundt sommermånedene, og kostnaden forbundet med kjøp av ekstra datapakker blir fort dyrt. Løsningen var å la Adite gjøre en "sommeroptimalisering". Vi har allerede full oversikt over alle abonnement, slik at vi enkelt kan øke og redusere inkludert datamengde et par måneder ut fra de ansattes behov. 

[/cs_text][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id="39"][cs_element_row _id="40"][cs_element_column _id="41"][x_image type="none" src="https://adite.no/wp-content/uploads/2019/09/Mobilabonnement-bedrift-Optimalisering-1.jpg" alt="" link="false" href="#" title="" target="" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content=""][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id="50"][cs_element_row _id="51"][cs_element_column _id="52"][x_custom_headline level="h2" looks_like="h3" accent="false"]Fordelen med å la Adite gjøre jobben fremfor å gjøre det selv[/x_custom_headline][cs_text]

[/cs_text][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id="60"][cs_element_row _id="61"][cs_element_column _id="62"][x_custom_headline level="h2" looks_like="h4" accent="false"]Vil du vite hva vi kan gjøre for din bedrift?[/x_custom_headline][cs_text]

La oss kontakte dere og gjøre en gratis kostnadsanalyse av deres avtale.

[/cs_text][gravityform id="5" title="false" description="false" ajax="true" tabindex="1"][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]

Kontakt oss