Adite logo

Enkleste vei til rett IT-leverandør

Adite bistår bedrifter i hele Norge med innkjøp av IT- tjenester. Vi håndterer hele prosessen fra anbud til implementering – bedriften sparer tid og ressurser.

 

På lik linje som med Telekom- tjenester, blir IT-anskaffelser mer og mer abonnementsbaserte (Software as a Service). Samtidig er markedet med IT-leverandører uoversiktlig og komplekst. Det er nesten umulig for mellomstore norske selskaper å besitte nok teknisk og kommersiell kompetanse til å ta gode valg.

 

Feil valg kan gi høye kostnader som følger av unødvendige lisenser, produkter og tjenester som ikke fungerer etter behov i hverdagen. Det kan også være utfordrende å få tilgang på IT-support som kan svare på henvendelser fortløpende.

 

Adite henter inn og behovsprøver tilbud fra IT-leverandørene. Hva betyr det for din bedrift?

 • Effektiviserer - bedriften sparer tid og kan fokusere på sin kjernevirksomhet.
 • Reduserer risiko - det er dyrt å velge feil, vi hjelper dere med å finne best mulig løsning uten at dere må sette dere inn i et komplekst marked.
 • Optimaliserer - vi er deres samarbeidspartner, svarer på alle spørsmål og sikrer at avtalen brukes riktig over tid.

 

 

Adite Intel – oversikt over IT-markedet

 

Adite Intel er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge. Plattformen gjør det mulig å sortere informasjonsstrømmene i markedet på en hensiktsmessig måte.

 

Sammen med våre rådgiveres unike kompetanse, gir Adite Intel våre kunder oversikt over IT-leverandørene som finnes på markedet i dag. Som en uavhengig tredjepart setter vi oss på samme side av forhandlingsbordet som din bedrift ved anskaffelse av IT-tjenester. Vi bruker all tilgjengelig markedsinformasjon, samt informasjon fra våre kunder, for å sikre at du tilbys de beste avtalene til enhver tid.

 

Vi vet at riktig valg av IT- leverandør er avgjørende for bedrifters effektivitet og lønnsomhet. Derfor tilbyr vi bedrifter en oppdatert oversikt over produkter, tjenester og pris fra markedets IT-bedrifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor ha Adite med på laget?

Det kan oppleves vanskelig å beholde kontroll når bedriften delegerer hele eller deler av håndteringen av IT- tjenestene sine til en tredjepart. Da gjelder det å velge riktig samarbeidspartner.

 

Adite deler målsetting med din bedrift om å finne riktig leverandør, med riktig avtaleinnhold, til markedets beste pris.

 

Et samarbeid med oss starter alltid med en kartlegging av bedriftens krav og behov. Deretter henter vi inn tilbud fra relevante IT-leverandører, og forhandler frem til vi kan levere et løsningsforslag med innhold og pris som er i tråd med din bedrifts spesifikke kravspesifikasjon.

 

Vi tar forhandlingene, du tar valget!

 

Vi arbeider ut i fra din bedrifts spesifikke behov, og sikrer at dere får riktig avtale til markedets beste pris. Gjennom et samarbeid med Adite er du sikret nøytrale råd i tråd med din bedrifts krav og behov.

 

Hvilke vurderinger er med i vår analyse av bedriftsavtaler for IT-tjenester?

 

Adite gjør en totalvurdering av bedrifters IT-avtaler. Blant annet ser vi på:

 • Integrasjoner
 • Sikkerhet
 • Server og skyløsninger
 • Infrastruktur som bredbånd og fiber
 • Avtaletid
 • Administrasjon av avtalen
 • MDM-løsninger
 • Selvbetjeningsløsninger
 • Hardware
 • Møteromsløsninger
 • Fakturahåndtering
 • Support

Vi sikrer at IT-leverandøren leverer det som er avtalt

Vi vet hvor avgjørende det er for en bedrift at infrastrukturen knyttet til IT og arbeidsflyt fungerer godt.

 

Som kunde hos Adite får du hjelp med enhver utfordring som måtte oppstå, knyttet til bedriftens kundeforhold med IT-leverandøren. Når dere har valgt IT-leverandør, sikrer vi at de leverer i henhold til avtalen. Vi sikrer at overførings- og implementeringsfasen blir så smidig som mulig.

 

Underveis i kundeforholdet sikrer vi at bedriften til enhver tid har en god og oppdatert avtale med sin IT-leverandør. Vi reforhandler avtalen på vegne av våre kunder ved behov, for å sikre gode vilkår og tjenester over tid.

 

Slik sparer din bedrift tid, kostnader og frustrasjon.

 

Riktig løsning, leverandør og kostnad

Din innkjøpspartner. Et samarbeid med oss skal redusere kostnadene for din bedrift. Dere skal bruke mindre tid og ressurser, og dere skal få lavere utgifter på IT-tjenester. Adite gjennomfører profesjonelle innkjøpsprosesser med samme insentiv som våre kunder - bedre avtaler til best mulig pris.

 

Ta kontakt! Sikre den beste IT-løsningen for din bedrift uten bruk av unødvendig tid eller interne ressurser:

Kontakt oss