Adite logo

Industri

Eiendomshandel og -utleie

Prosjekt type

IT og Telefoni

Utfordring

Entra var i en typisk situasjon hvor de hadde benyttet samme leverandør en god stund uten at det hadde blitt foretatt grundige vurderinger eller sammenligninger mellom leverandører. De ønsket å gjenvinne kontroll og oversikt over sine avtaler.

Prosess

Her kom Adite inn og la til grunn en profesjonell innkjøpsprosess, hvor det var totalt 12 aktuelle aktører som ønsket å være med i innledende RFI runde. I samråd med Adite inviterte Entra 6 utvalgte leverandører som deltok i RFP prosessen. Dette resulterte til en avsluttende forhandling hvor det ble foretatt grundige vurderinger og Entra sto igjen med de 2 beste alternativene for å kunne ta en veloverveid avgjørelse om videre samarbeidspartner. 

Resultat

Faste kostnadselementer redusert med 40%

Oppdaterte samhandlings prosesser

Søken etter den beste partneren ut ifra behov - FlexProperty

«Vår erfaring med Adite har vært gjennomgående positiv. Vi har navigert gjennom prosesser innen telefoni, IT og datasenter med deres støtte. Vi velger å samarbeide med Adite fordi de ikke bare gir oss den nødvendige styrken i forhandlingene, men også tilfører en betydelig dybde av innsikt når det gjelder leverandører og tilbud. Resultatene har vært tilfredsstillende, og vi har oppnådd betydelige prosentvise besparelser som vi ikke hadde klart på egen hånd.»
- Joe Erlend Langeland, Leder for Digitalisering og IT hos Entra
Vi takker for samarbeidet og tilliten Entra viser oss!