Adite logo

KUNDECASE: Lilleakerbyen

Adite har bistått bedrifter med større utviklingsprosjekter. Blant annet har vi bistått Mustad Eiendom i sitt store utviklingsprosjekt Lilleakerbyen, som innebærer en transformasjon av et kontor/ handelsområde til et nytt komplett byområde med «alle» funksjoner en by trenger.

I denne prosessen har Adite blant annet bidratt med følgende:

  • Innkjøp av telefoni/mobil for selskapet med betydelig besparelse oppnådd.
  • Støtte i reforhandling av IT-tjenester for selskapet med en betydelig besparelse oppnådd.
  • Støtte i utarbeidelse av digital strategi for prosjektet Lillakerbyen.

Adite har bistått oss med å strukturere prosessen med utvikling av en strategi for Lilleakerbyen som vil ha cirka 10. -12.000 faste brukere og mange millioner besøkende. Vi har delt inn arbeidet i flere faser og er nå i fase 3. Så langt har vi hatt veldig god nytte av kompetansen til Adite i dette arbeidet – kunnskapen Adite besitter ligger normalt i leverandørleddet, og vi som bestiller har ikke denne kunnskapen.

Arnstein Stamnes,
Direktør Eiendomsdrift i Mustad Eiendom

Vi takker Mustad Eiendom for tilliten og samarbeidet!

Kontakt oss