Adite logo

KUNDECASE: Nobina

Gjennom en effektiv innkjøpsprosess sikret vi at Nobina endte opp med en skreddersydd teknisk løsning til best mulig pris.

Hvem

Nobina er et børsnotert konsern som opererer i hele Norden. Det er det største kollektivtrafikkselskapet i denne regionen. I Norge jobber det om lag 1400 medarbeidere med en bussflåte på nær 400 busser.  Adite har hatt gleden av å hjelpe Nobina Norge med å gjennomføre en anbudskonkurranse på telefoni. Gjennom en effektiv innkjøpsprosess sikret vi at Nobina endte opp med en skreddersydd teknisk løsning til best mulig pris. 

Hva

Nobinas telefoniløsning omfattet flere leverandører på tvers av konsernet, og den daværende IOT-løsningen var kun tilgjengelig på et utvalg av bussene. IOT-løsningen besto av SIM-kort som var plassert i bussene for å kunne styre informasjonsflyt til rutetabeller, sanntidstabeller, kommunikasjon til kjernesystemer m.m. I tillegg til IOT-løsningen for buss, hadde de også en mobilløsning for de ansatte med rundt 150 abonnementer. Nobina var fornøyd med dagens leverandører, men var samtidig opptatt av at avtalen skulle være så gunstig som mulig, både med tanke på tekniske løsninger og pris. Gjennom samarbeidet med Adite fikk Nobina kvalitetssikret avtalen hos sine eksisterende leverandører. Vår rolle som rådgivere besto i å undersøke avtalens tekniske løsninger og å kartlegge potensialet for en effektivisering av disse.

Prosess

Sammen med Nobina utførte Adite en grundig analyse av hvilke tjenesteprodukter de hadde hos dagens leverandør. Gjennom en kartlegging av hva Nobina brukte de eksisterende tjenestene til, og hvilke funksjoner de savnet, kunne vi danne oss et godt bilde av hvilke behov og krav de hadde til leverandørene. I Nobinas tilfelle var det blant annet ingen krav til hvilken dekning leverandørene skulle levere, noe som gjorde at vi kunne gå bredt ut i markedet. Deretter satte vi i gang en anbudsprosess.

Etter å ha mottatt tilbud fra fire leverandører, ble Adite enige med Nobina om å dele anbudet i to: telefonabonnement og sentralbordløsning i én anbudsprosess, og IOT-løsningen i en annen

Nobina hadde tidligere gjort en stor byttejobb på IOT-løsningen, hvor alle bussene gikk fra å ha et eget dedikert abonnement, til å ha en felles datapool. Det å skulle bytte ut disse SIM-kortene igjen, ville være en stor byttejobb da bussene er mange og i konstant bevegelse. Anbudsprosessen ble dermed delt i to. Slik sikret Adite at alle leverandører som kan levere bra på ett område, ikke ble utelukket fra prosessen på grunn av mangler på det andre.

For å sikre best mulig resultat bestemte vi sammen med Nobina å dele opp anbudet i to deler – Telefonabonnement og sentralbordløsning i en, og IOT-løsningen i en annen.

Resultat

Ved å dele anbudet i to mottok Nobina flere gode tilbud, både på den rene mobilløsningen og på IOT-løsningen. De fikk en god oversikt over hvilke priser de ulike leverandørene kunne tilby og over hva som ville vært både fordeler og ulemper med hver enkelt. Gjennom samarbeidet med Adite kunne Nobina gjøre et kvalifisert valg av leverandør basert på en grundig gjennomgang av alternativene i markedet.

På lik linje med 60% av våre kunder, valgte Nobina å bli værende hos dagens leverandør. Forskjellen er at de i dag drar nytte av en enda bedre avtale som er skreddersydd etter deres behov; både teknisk, økonomisk og juridisk. Alt i alt ble samarbeidet med Nobina en suksess, og kunden sitter fornøyd igjen med en solid avtale.

Adite er stolt av å ha bistått nok en bedrift med en ryddig anbudsprosess og takker Nobina for tillitten!

Kontakt oss