Adite logo

Topp 4 – hvordan kontrollere at du har en god avtale?

Det er januar, og på tide å kontrollere bedriftens telekomavtaler for å sikre at du går inn i 2021 med best mulige vilkår. For mange bedrifter er telefoniavtalen noe som blir lite prioritert. Det er forståelig, men dersom denne avtalen ikke er optimalisert etter bedriftens behov, kan det bety unødvendig store kostnader for bedriften. Noen lar en forhandler styre avtalen, men kan du stole på at forhandleren din jobber for at avtalen skal være så god den kan være for dere?

Vi har laget en topp 4 liste på hvordan man kan kontrollere at avtalen er så god som den kan være.

  1. Hold deg oppdatert på markedet. Første punkt for å sikre seg den beste avtalen, er å ha en oversikt over hva som faktisk finnes der ute, og hva som anses som gunstige priser. Både markedet og prisene er i kontinuerlig endring, og dette gjør at en avtale må tilpasses der etter. I tillegg tilføyes nye produkter og tjenester som kan bidra med lavere totalkostnader.

  2. Følg med på utenlandskommunikasjon. Har bedriften mye kommunikasjon til utland, eller har bedriften en strategisk endring, som tilsier at det kommer til å bli mye kommunikasjon til andre land i tiden fremover? Da kan det lønne seg å utforske passende talepakker til de aktuelle lokasjonene. Ved første øyekast kan tilleggspakker virke som en fordyrelse av avtalen, men det er ofte disse som bidrar til å holde kostnadene nede.

  3. Har de ansatte riktige datapakker? Rent administrativt, er det ingen tvil om at det å sette alle sine ansatte på en standard datapakke er enklest. Likevel er det å tilpasse abonnement til faktisk forbruk, det mest effektive tiltaket for å redusere utgiftene. Dersom datapakker blir oppbrukt, er det ofte dyrt å kjøpe ekstra data. I noen tilfeller kan det lønne seg å plassere de ansatte på en litt lavere datapakke en forbruket tilsier, for så å betale en liten sum per måned for «dobbel data». Andre ganger kan data Roll-over også være gunstig.

  4. Innkjøpsprosesser og anbud. Å gjøre en profesjonell innkjøpsprosess på egenhånd er tidkrevende, men er det som sikrer det beste resultatet. I tillegg vil det lønne seg å invitere flere leverandører for å skape en sunn konkurranse, slik at du kan velge den leverandøren som kan levere det du trenger til den beste prisen. Det anbefales å gjøre en slik prosess i god tid før utgang av nåværende avtale.

Mange bedrifter har ikke tiden som trengs for å holde seg oppdatert, administrere avtalene, i tillegg til å kjøre innkjøpsprosesser med jevne mellomrom. Dette er en jobb som vi i Adite kan gjøre for dere. Vi bistår bedrifter i alle størrelser, også bedrifter med egne innkjøpsavdelinger har dratt nytte av vår markedsinnsikt og telekomforståelse. Vi representerer i dag over 400 bedrifter, og har derfor en forhandlingsmuskel som en bedrift ikke har på egenhånd. Ta kontakt for en uforpliktende prat med oss, for å kartlegge potensiale av din bedrifts avtaler.


Kontakt oss