Adite logo

Kobbernettet legges ned
– hvilken betydning har det for din bedrift?

Kobbernettet har gitt bedrifter tilgang til internett og telefoni i over 100 år. Nå legges det ned, og bedrifter blir nødt til å vurdere hvilke konsekvenser det har for sin bedrift, og hvilke alternativer som finnes.

Hvilke alternativer finnes?
Bedrifters databruk øker, og det stilles stadig større krav til internettets hastighet. Kobbernettet dekker ikke lenger kravene, og skal fases ut innen 2022. Nedleggelsen av kobbernettet medfører at alle tjenestene innen DSL-teknologien, blant annet ADSL som mange kjenner til, i tillegg til fasttelefoni fases ut. Dersom din bedrift fremdeles bruker denne type teknologi, må dere finne alternative løsninger for både internettilgang og telefoni innen utgangen av 2022.

Per i dag er det over 40 tusen aksesser som må porteres fra gammel til ny teknologi. For internettaksesser står valgmulighetene mellom fiber og fast mobilt bredbånd, hvor fiber er en klar favoritt på kapasitet og hastighet. Prisene synker som følge av økt konkurranse blant tilbyderne av fiber. Det betyr at det er gunstig å bytte fra kobber til fiber nå, som prisene er lave, i stedet for å gjøre det på et senere tidspunkt når prisene kan ha steget igjen. Den økte konkurransen åpner også opp muligheter for besparelser for de av dere som allerede har fiber i dag.

Det er mange steder i Norge som ikke har tilgang til fiber enda– hva gjør man da?
Dersom fiber ikke tilbys i ditt område, og kostnadene for etablering er for høy, er fast mobilt bredbånd nylig lansert som et alternativ. Mange forveksler dette med navnebroren mobilt bredbånd, men her finnes det forskjeller som er verdt å merke seg.

Hva passer best for din bedrift?
Det kan være utfordrende og tidkrevende å sette seg inn i hvilke alternativer som finnes, og hva som passer best for din bedrift. Ta kontakt med Adite, så hjelper vi dere med kartlegging av behov og undersøker hvilke muligheter som finnes i ditt område. I tillegg tar vi oss av hele innkjøpsjobben, slik at du kan fokusere på din bedrifts kjerneoppgaver.

Skrevet av Solveig Hansen og Jon Ivar Bjørtomt (16.11.20)

Kontakt oss