Adite logo

Telekomindustrien - en ny tid

Det franske myndighetsbyrået Arcep har lagt planene for 5G fremover, med ambisjoner om at mobilnettet skal være oppe og gå i minst én storby innen 2020. Flere har påpekt at Europa kanskje ligger noe bak USA og de ledende landene i Asia på akkurat dette området. For øyblikket ser det ut til at dette gapet blir mindre og mindre. Det er ingen tvil om at femte generasjons trådløse nettverksteknologi vil endre mye. Internet of Things og førerløse biler er et par eksempler som vil benytte 5G. Fysiske ting skal ikke bare kunne kommunisere med hverandre, det skal også gjøres i en skyhøy hastighet. Deloitte har tidligere anslått en enorm påvirkning på hele det mobile økosystemet. Det er snakk om en estimert økning på mer enn 150 millarder dollar i BNP, samt 370.000 nye jobber. Selv om dette vil gå over flere år, vil grunnmuren legges allerede i 2018.

Nye muligheter for vekst
Visuell illustrasjon av IoTI USA er det allerede investert tungt når det gjelder tilkobling til biler, og salg av denne type funksjoner har allerede vist en sterk vekst. Men potensialet for IoT strekker seg langt lenger enn førerløse biler. Det aller meste vil bli smart. Smarte hjem, smarte byer med alt fra smarte parkeringsplasser til smarte avfallssystem som bruker sensorer og kommuniserer med hverandre. En vekststrategi for mange bedrifter innen telekom vil være oppkjøp og strategiske partnerskap. For eksempel viser det seg at Verizon, et av verdens desidert største telekomselskap, for øyeblikket ser på muligheten til å gå inn i et partnerskap med enten Apple eller Google. Den overordnede tanken er stort sett den samme; å kunne levere innhold til hvilken som helst skjerm gjennom trådløs distribusjon. Innhold på mobil, spesielt video, er tross alt noe av de vanligste anvendelsesområdene for 5G.

Andre muligheter er bruktmarkedet, som anslås å få en sterk vekst ettersom priser på nye smarttelefoner stadig overstiger femsifrede beløp.
Til slutt vil bedrifter innen telekom også ha interesse av VR og AR, som sakte men sikkert trer inn i eksisterende markeder der telekommunikasjon allerede er en hjørnestein.

Her er en oversikt over telekombransjen og teleselskapenes største kostnader.

5G og innovasjon
Behovet for et bedre mobilnett kommer hovedsakelig av at teknologien i samfunnet utvikler seg på en måte som nettverket ikke klarer å holde tritt med. En ny og bedre standard vil altså tilrettelegge for ny teknologiutvikling. Eksempelvis var det 4G som fikk smarttelefonene til å virkelig skinne.

Ikke bare vil det innoveres, det vil skje i større grad «usynlig». «Synlig innovasjon» omtales som mer tradisjonelt; eksempelvis å markedsføre en ny funksjonalitet på et produkt. Når det er snakk om «usynlig innovasjon» så handler dette først og fremst forenklede prosesser, noe som konsumenten ikke legger like godt merke til. Med et bedre utviklet nettverk vil ting skje kjappere, maskinlæring vil gjøre prosesser mer effektive, unødvendige steg kuttes og brukeropplevelsen forbedres.

Les om de billigste mobiloperatørene for bedrift august 2018 her.

Du må ikke finne på å trykke her, da kan du fort finne ut hvor mye din bedrift spesifikt kan spare av tid og penger på telekom.

Kontakt oss