FAQ: Ofte stilte spørsmål

«Hva er prisen for en kostnadsanalyse?» 

Den er kostnadsfri.

«Betyr et samarbeid med dere at man må bytte leverandør»?

Nei. Mer enn halvparten av våre kunder blir værende hos samme leverandør - bare med en langt bedre avtale.

«Hvilke leverandører tilbyr Adite?» 

Alle og ingen. Vi jobber ikke som leverandør, ei heller for leverandørene i markedet. I stedet forhandler vi på vegne av din bedrift. Vi forhandler med alle operatører som svarer til din bedrifts spesifikke krav og behov.

«Hva menes med «uavhengig rådgiver»?»

Vår jobb er å sørge for at avtalene dere får presentert svarer til deres faktiske behov og krav. Vi skal sørge for at dere er trygge i valget av leverandør, og at alle avtalene er optimale ut ifra leverandørens forutsetninger. Vi anbefaler aktuelle leverandører som vi mener svarer best til deres behov, dere avgjør hvem dere velger. Vi er helt uavhengige.

«Hva menes med «sparer dere ingenting, betaler dere ingenting?» 

Forutsetningen for at vi skal ta betalt er at den nye avtalen din bedrift velger, er bedre enn den dere hadde fra før, basert på de krav og behov vi blir enige om i behovsanalysen. Oppnår vi ingen besparelse, er jobben vi gjør kostnadsfri. Vi forbeholder retten til å kreve suksesshonorar basert på vår anbefaling når jobben vi har gjort har ført til besparelse.

«Hvordan tjener Adite penger?»

Vi lever av fornøyde kunder. Derfor operer vi med et suksesshonorar etter suksessfullt samarbeid, samt en medlemsavgift fra de kundene som velger å beholde oss som forvaltningspartner. Du kan lese mer om dette på «standard medlemsvilkår».

«Må man være kunde av Adite for å bruke deres tjenester?» 

I utgangspunktet, ja. Så lenge vi jobber med forhandling av ny avtale må vi ha en signert avtale, deretter står man fritt til å si opp når som helst. 

Kontakt oss