Derfor bør du investere i dette vekstselskapet

Å kjøpe aksjer i start- og vekstselskaper kan få stor gevinst dersom selskapet lykkes med sine planer. Et selskap som har lyktes til nå er Adite: En uavhengig rådgiver som sikrer at norske bedrifter får bedre og smartere avtaler og tjenester innenfor telefoni, bredbånd og IT. De har siden oppstart i 2014 hatt stor vekst, og gått i overskudd år etter år. Nå har selskapet inngått samarbeid med plattformen Folkeinvest, som gjør det mulig for folk flest å investere i dem. 

Spennende investeringsobjekt!

Arild Hustad er blant dem som har investert i Adite. Han er profesjonell investor og sitter også i selskapets styre. Han investerer aldri i unoterte aksjer uten å ha stor tro på både kompetansen i selskapet og personene bak.

– Jeg mener Adite tilbyr tjenester med et voksende behov. De er unike som rådgiverfirma innen telekom og IT-tjenester - ved at de sitter på samme side av forhandlingsbordet som kunden, svarer Hustad, på spørsmål om hvorfor han har tro på investering i nettopp Adite.

– I tillegg har selskapet en erfaren ledelse med lang merittliste på å utvikle, investere, bygge og selge selskaper innen nevnte tjenester.

Investering i unoterte aksjer innebærer høy risiko. Du kan potensielt oppnå høy avkastning – men også risikere å tape hele beløpet du har investert. Sett deg nøye inn i betingelsene og i informasjonen om firmaet du ønsker å investere i.

Selskap i stor vekst

Jon Ivar Bjørtomt er daglig leder i Adite. Med selskapets unike posisjon i markedet har også han stor tro på vekst og verdiutvikling

– Det korte svaret på hvorfor vi har lyktes er at vi er de eneste som tilbyr å sitte på samme side av forhandlingsbordet som kunden. Vi sikrer at kunder til enhver tid har de beste og mest kostnadsoptimale telekom og IT-løsninger, tilpasset deres behov, forklarer han.

– Beviset på at vi har lyktes ligger i at 9 av 10 kunder bruker våre tjenester flere ganger.

Jon Ivar Bjørtomt

Vår markedsinnsikt og kompetanse bunner ut i en stor kunnskapsdatabase basert på over 500 innkjøpsprosesser, samt forvaltning av over 20.000 mobilabonnement hos alle norske mobiloperatører. Blant våre viktigste kunder er Mesta, Elkem, Obos, Hurtigruten og Entra Eiendom.

DETTE ER ADITE

Vil omsette for 128 millioner i 2025 - satser stort på IT-tjenester

Adite omsatte i fjor for 9 592 000 kr. I år har selskapet satt mål om å nå 15 millioner kroner, og i 2025 - 128 millioner kroner. For å nå målet satses det nå stort på IT-tjenester. – Det nye satsingsområdet innen IT-tjenester vil bety stor merverdi for bedriftene, og skape uendelige vekstmuligheter for Adite i årene som kommer, forteller Bjørtomt. Satsingen innenfor IT gjør også at selskapet må rekruttere flere. Videre ønsker Adite å videreutvikle Adite Intel-plattformen: En plattform hvor kunden får full oversikt over dagens løsninger, med benchmark over vilkår og priser. Dette hjelper også kunden å forbedre dagens løsning. Det er ingen tvil om at Adite vil drive vekst og verdiutvikling fremover, og deler av kapitalinnhentingen vil komme fra investorer gjennom folkeinvest.no.

– Dette er en gyllen mulighet for de som vurderer å investere i denne type bedrifter, samt bli medeier i Adites fremtidige vekst og verdiutvikling. Det er nå toget forlater perrongen, avslutter Bjørtomt.

I denne prosessen har Adite blant annet bidratt med følgende:

  • Innkjøp av telefoni/mobil for selskapet med betydelig besparelse oppnådd.
  • Støtte i reforhandling av IT-tjenester for selskapet med en betydelig besparelse oppnådd.
  • Støtte i utarbeidelse av digital strategi for prosjektet Lillakerbyen.

Adite har bistått oss med å strukturere prosessen med utvikling av en strategi for Lilleakerbyen som vil ha cirka 10. -12.000 faste brukere og mange millioner besøkende. Vi har delt inn arbeidet i flere faser og er nå i fase 2. Så langt har vi hatt veldig god nytte av kompetansen til Adite i dette arbeidet – kunnskapen Adite besitter ligger normalt i leverandørleddet, og vi som bestiller har ikke denne kunnskapen.

Arnstein Stamnes,
Direktør Eiendomsdrift i Mustad Eiendom

Vi takker Mustad Eiendom for tilliten og samarbeidet!

Adite har bistått OBOS med anbudsprosesser innenfor mobiltelefonitjenester for både Sverige og Norge. I prosessen med OBOS bistod Adite blant annet med:


Vi har svært gode erfaringer med den bistanden vi har fått fra Adite. Et mobiloperatørbytte i en stor organisasjon, med 1000+ berørte ansatte, vil nødvendigvis måtte medføre ulike meninger, uro og motstand. Her ble Adite en viktig trygghet for oss ved valg at det finansielt beste alternativet. De slapp aldri ballen, men fulgte oss hele veien til byttet var gjennomført.

Espen Hytta, Direktør IT Konserntjenester i OBOS

Vi takker for samarbeidet og tillitten OBOS har vist oss!

Hvem

Nobina er et børsnotert konsern som opererer i hele Norden. Det er det største kollektivtrafikkselskapet i denne regionen. I Norge jobber det om lag 1400 medarbeidere med en bussflåte på nær 400 busser.  Adite har hatt gleden av å hjelpe Nobina Norge med å gjennomføre en anbudskonkurranse på telefoni. Gjennom en effektiv innkjøpsprosess sikret vi at Nobina endte opp med en skreddersydd teknisk løsning til best mulig pris. 

Hva

Nobinas telefoniløsning omfattet flere leverandører på tvers av konsernet, og den daværende IOT-løsningen var kun tilgjengelig på et utvalg av bussene. IOT-løsningen besto av SIM-kort som var plassert i bussene for å kunne styre informasjonsflyt til rutetabeller, sanntidstabeller, kommunikasjon til kjernesystemer m.m. I tillegg til IOT-løsningen for buss, hadde de også en mobilløsning for de ansatte med rundt 150 abonnementer. Nobina var fornøyd med dagens leverandører, men var samtidig opptatt av at avtalen skulle være så gunstig som mulig, både med tanke på tekniske løsninger og pris. Gjennom samarbeidet med Adite fikk Nobina kvalitetssikret avtalen hos sine eksisterende leverandører. Vår rolle som rådgivere besto i å undersøke avtalens tekniske løsninger og å kartlegge potensialet for en effektivisering av disse.

Prosess

Sammen med Nobina utførte Adite en grundig analyse av hvilke tjenesteprodukter de hadde hos dagens leverandør. Gjennom en kartlegging av hva Nobina brukte de eksisterende tjenestene til, og hvilke funksjoner de savnet, kunne vi danne oss et godt bilde av hvilke behov og krav de hadde til leverandørene. I Nobinas tilfelle var det blant annet ingen krav til hvilken dekning leverandørene skulle levere, noe som gjorde at vi kunne gå bredt ut i markedet. Deretter satte vi i gang en anbudsprosess.

Etter å ha mottatt tilbud fra fire leverandører, ble Adite enige med Nobina om å dele anbudet i to: telefonabonnement og sentralbordløsning i én anbudsprosess, og IOT-løsningen i en annen

Nobina hadde tidligere gjort en stor byttejobb på IOT-løsningen, hvor alle bussene gikk fra å ha et eget dedikert abonnement, til å ha en felles datapool. Det å skulle bytte ut disse SIM-kortene igjen, ville være en stor byttejobb da bussene er mange og i konstant bevegelse. Anbudsprosessen ble dermed delt i to. Slik sikret Adite at alle leverandører som kan levere bra på ett område, ikke ble utelukket fra prosessen på grunn av mangler på det andre.

For å sikre best mulig resultat bestemte vi sammen med Nobina å dele opp anbudet i to deler – Telefonabonnement og sentralbordløsning i en, og IOT-løsningen i en annen.

Resultat

Ved å dele anbudet i to mottok Nobina flere gode tilbud, både på den rene mobilløsningen og på IOT-løsningen. De fikk en god oversikt over hvilke priser de ulike leverandørene kunne tilby og over hva som ville vært både fordeler og ulemper med hver enkelt. Gjennom samarbeidet med Adite kunne Nobina gjøre et kvalifisert valg av leverandør basert på en grundig gjennomgang av alternativene i markedet.

På lik linje med 60% av våre kunder, valgte Nobina å bli værende hos dagens leverandør. Forskjellen er at de i dag drar nytte av en enda bedre avtale som er skreddersydd etter deres behov; både teknisk, økonomisk og juridisk. Alt i alt ble samarbeidet med Nobina en suksess, og kunden sitter fornøyd igjen med en solid avtale.

Adite er stolt av å ha bistått nok en bedrift med en ryddig anbudsprosess og takker Nobina for tillitten!

Kommunikasjon er altså et essensielt aspekt ved deres arbeid, og da er det viktig at telefonløsningen til FJUZ er feilfri, slik at de ansatte kan nå hverandre og sine kunder til enhver tid.

Adite’s kunder har forskjellige behov, og for FJUZ var dette behovet å fase ut gammel IP-telefoni og gå over til en ren mobilløsning.

Når vi startet prosessen, hadde Fjuz en blanding av bordtelefoner og mobiltelefoner. Det ble etter hvert tungvint å drifte to systemer og valget falt på en ren mobilløsning.

For en kunde som har vært hos èn og samme leverandør i mange år oppsto det usikkerhet rundt valg av teknologi og løsning samt hvem som kunne levere tjenesten de trengte.

Det er mange ting å tenke på, og vi er glade for å ha en samarbeidspartner. Det ville vært en bratt læringskurve hvis vi hadde valgt å kjøre en slik prosess alene.

Jan Thore Nalum – Leder produksjon og design hos FJUZ


Adite gjennomførte en behovsavklaring i tillegg til økonomi- og forbruksanalyser før vi igangsatte anbudskonkurransen. Målet med prosessen var som nevnt å modernisere telefoniløsningen, samtidig som de fikk et velfungerende og intuitivt mobilt sentralbord. Disse kravene gjorde at flere leverandører deltok i anbudskonkurransen.

Kunden valgte å bytte leverandør, og gå over til Nortel som sin nye mobilleverandør. Til tross for å ha brukt en forhandler de siste årene, kan FJUZ i dag si seg fornøyd med en økonomisk besparelse på over 53% samtidig som de har fått en mer moderne og sømløs kommunikasjonsløsning. Adite tok seg av byttejobben som resulterte i minst mulig nedetid og koordinering fra FJUZ sin side.

Det gode resultatet ga mersmak for FJUZ, og de innså verdien i å ha en 100% leverandøruavhengig tredjepart til å forvalte avtalen. Adite har derfor tatt på seg dette ansvaret, og vi sørger for at avtalen alltid er så god som den kan være, og følger med at abonnementene har det de trenger til enhver tid.

Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet. Det er trygt og enkelt å bruke dere i stedet for å kommunisere direkte med de store selskapene.

Mari Lundeberg – Administrativ leder hos FJUZ

Adite ønsker å takke for tillitten, vi gleder oss masse til veien videre og vårt videre samarbeid.

Vi i Adite har spesialisert oss på rådgivning og konsulentvirksomhet innenfor mobil og IT-løsninger rettet mot bedriftsmarkedet. Vi er i ferd med å bygge opp Norges mest kompetente rådgivningsselskap innenfor en bransje som er i stadig utvikling, der behovene til bedriftene endrer seg kontinuerlig. Vår jobb er å bistå bedrifter med å skaffe de beste løsningene og -betingelsene basert på kundens krav og behov. Dette er et unikt ståsted i en etablert bransje og dette krever nytenking og stå-på-vilje.

Traineeprogrammet er spennende og utfordrende. Du får prøve deg på mye forskjellige oppgaver underveis og kan jobbe med det du liker best.

Richard Bolstad - Trainee
Adite team

I Adite har jeg fått muligheten til å involvere meg i selskapets strategiske prosesser. Det har vært veldig gøy å se hvor mye som har skjedd i løpet av traineeprogrammet.

Sander Sutcu - Trainee

Traineeløpet

Traineeprogrammet hos Adite startet i 2018, og gjennomføres for fjerde år på rad i 2021. Som trainee hos oss vil du få utfordre deg på mange forskjellige arbeidsoppgaver. Du vil i løpet av ca 9 måneder bevege deg gjennom tre faser, hvor man i hver fase bygger på kompetansen samtidig som man introduseres til nye arbeidsoppgaver. Evalueringer underveis i programmet sikkerstiller at arbeidsoppgaver tilpasses etter evner og progresjon for å sikre at du lykkes i ditt løp.

For meg har traineeprogrammet gjort det mulig å teste hva jeg faktisk liker å jobbe med. Jeg har blitt bedre kjent med meg selv og mine styrker.

Solveig Hansen - Trainee

Adite kan tilby oppgaver og ansvar innenfor:

  • Prospektering av kunder, anskaffelse og oppfølging av kunder
  • Økonomiske analyser, forbruksanalyser og behovsanalyser
  • Rådgivning
  • Prosjektledelse og leveranse
  • Forretningsutvikling

Traineeprogrammet har gitt meg muligheten til å vokse og forme en rolle som er skreddersydd til mine interesser og ferdigheter. 

Victoria Noel Bjorvatn - Trainee