Fremtidsrettet avtaler

5G, ubegrenset data og digitale arbeidsplasser har preget telekom-arenaen i år. Pandemien har ført til mer hjemmekontor og en variert arbeidsplass, og arbeidsgiveren har i det siste hatt fokus på å sikkerstille at de ansatte kan jobbe effektivt uansett sted.

Har de ansatte nok data, er internettet raskt nok og har de riktig dekning? Jobben i år har vært å sørge for at alle våre kunders ansatte har store nok datapakker, mulighet for 5G og at tilleggstjenester som dobbeldata eller rollover er på plass – og dette samtidig som kostnadene holdes under kontroll.

Målet er å sikrestille at de ansatte kan jobbe effektivt hvor som helst og når som helst, uten at arbeidsgiver må bekymre seg over uforutsette kostnader.

Tale i Teams

Microsoft Teams har hatt en drastisk økning i antall brukere som følge av hjemmekontor, og flere trengte en felles plattform hvor ansatte kunne møtes og interagere. Dette er en programvare som mange bedrifter bruker i dag for å holde presentasjoner, dele filer og ringe til kollegaer både med og uten video. Under pandemien har vi virkelig sett en økt interesse for Tale i Teams. Har man Tale i Teams kan man motta anrop og ringe ut til hvem som helst, også de uten Teams-brukere. Dermed har dette blitt meget populært for å holde kontakten med utenlandske kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Vi har skrevet en mer detaljert artikkel om tale i teams og hvilke muligheter det gir her.

eSIM

eSIM ble introdusert noen år tilbake, men nå som reising er tilbake og smartklokker er standarden, så blir etterspørsel stadig økende. De fleste er klar over de store prisforskjellene mellom norske leverandører og lokale leverandører når det gjelder roaming i utlandet, og eSIM er en enkel løsning for å holde prisene nede. Det er tydelige tegn på at eSIM har kommet for å bli.

Det man må være obs på er hvilken enhet du skal ha eSIM i, og hvilken telefonleverandør du bruker. Det er nemlig ikke alle leverandører som har støtte for eSIM til smartklokken til Apple.

Alt i alt så ser vi mange fordeler av å ha eSIM, enten det er til smartklokker eller fordi du roamer masse i utlandet, fordelene er betydelige. Følg med på bloggen vår fremover, så kommer det en mer detaljert artikkel om eSIM og fordeler med å ta det i bruk.

Det er alltid flere faktorer som spiller en sentral rolle når vi setter sammen en løsning for våre kunder, og vi setter oss alltid ned med kunden og utarbeider et anbudsdokument ut i fra deres krav og behov. Vi ser for oss at de overnevnte faktorene kommer til å fortsette å spille en sentral rolle i fremtidens telekommarked, og vi gleder oss til nye utfordringer i 2022

IP-telefoni er et spennende tema og kan åpne dørene til mange muligheter. Men hvilke muligheter er disse, og er det gunstig for enhver bedrift? I denne artikkelen tar vi for oss fordelene og ulempene ved å ta i bruk Tale i Teams, en populær versjon av ip-telefoni.

Microsoft Teams har hatt en drastisk økning i antall brukere som følge av hjemmekontor, og flere trengte en felles plattform hvor ansatte kunne møtes og interagere. Dette er en programvare som mange bedrifter bruker i dag for å holde presentasjoner, dele filer og ringe til kollegaer både med og uten video. Mange har også fått økt interesse for begrepet Tale i Teams. Derfor ønsker vi å gi et lite overblikk over hva Tale i Teams er, og om det faktisk er noe som kan være gunstig for din bedrift.

Trykk her for å se nyttige artikler om data- og telekom.


Hva er Tale i Teams?
Tale i Teams er en tjenester levert av Microsoft, og er en utvidelse av den grunnleggende Microsoft Teams-klienten. Man får det blant annet ved å oppgradere office-pakken sin til Microsoft 365 E5 eller Microsoft 365 Business Voice.

En vanlig lisens for Microsoft Teams muliggjør det å ringe til andre brukere på Teams. Har man Tale i Teams kan man motta anrop og ringe ut til hvem som helst, også de uten Teams-brukere. For å ha muligheten til dette finnes det to alternativer. Enten kan du integrere løsningen til mobilleverandøren dere bruker i dag, og ringe ut ifra sitt eget telefonnummer (også kalt One Number). Du får med andre ord integrert mobilen din inn i Teams-klienten, og kan både motta og ringe ut fra både mobiltelefonen og den enheten Teams er installert på. Får du et innkommende anrop kan du selv bestemme hvor det skal ringe. For eksempel både på mobilen og i Teams samtidig, i en bestemt rekkefølge, eller bare på en av enhetene.

Hvis du ikke ønsker å integrere mobilen inn i Teams-klienten, er alternativet å inngå en IP-avtale, og koble det til en SIP-trunk. Da vil det kun ringe på enheten hvor du har installert Teams, og ikke på mobiltelefonen. Det blir med andre ord som en fasttelefon.


Hvilke fordeler gir Tale i Teams?
Tale i Teams kan gi store muligheter for bedrifter, men gjerne størst for de som sliter med dekningsforbindelse der de jobber eller for de bedrifter med mye utenlandsreiser eller tale til utland.

Vi har også skrevet en artikkel om dekning, les mer om den her.

Egenskapene til Tale i Teams kan virke fristende, men gode ting kommer ikke gratis. Som nevnt over kreves det en spesifikk lisens av Microsoft 365, for å ha mulighet til taleanrop i Teams. Velger du alternativet med å bruke en SIP-trunk, og ikke koble det opp mot mobilleverandøren, så ser man på en fast kostnad i måneden på noen hundrelapper, i tillegg til å betale for forbruket.

Ønsker man å ringe ut fra Teams med sitt eget mobilnummer (One Number), må det integreres i mobilavtalen, og da er kostnadsbildet noe annerledes. Da kommer det en kostnad per måned fra Microsoft sin side, i tillegg til en etableringskost + månedlig kostnad fra mobilleverandøren sin side. Dette kommer også på toppen av den kostnaden man allerede har fra mobilleverandøren.

Det er også viktig å bemerke seg at det ikke er alle mobilleverandørene i bedriftsmarkedet som leverer en slik type integrasjon, som kan medføre et behov for leverandørbytte.

Vil du vite om din bedrift kan dra nytte av Tale i Teams?
Om det lønner seg eller ikke kommer helt an på hvilke behov din bedrift har. Har dere problemer med mobildekning eller har dere uforholdsmessige høye kostnader for utenlandstrafikk? Adite kan bidra med økonomiske analyser samt kartlegging av behov.Skrevet av: Solveig Hansen (04.03.2021)

I dag anses mobiltelefonen å være et viktig verktøy for mange bedrifter. Vi er avhengig av god dekning og raskt internett for en sømløs kommunikasjon og tilgang til ulike applikasjoner, men hva er egentlig dekning, hvilke alternativer finnes og hvilke muligheter representerer det for fremtiden?

Hva er mobildekning?
For å kunne bruke mobilen vår til å sende og motta innhold er vi avhengig av dekning. Dekning får vi når vi befinner oss i et område som er dekket av en basestasjon eller telefonmast, som sender signaler til mobiltelefonene våre.

Norge er verdenskjent for sine lange fjorder og høye fjell, men dette byr også på utfordringer ved utbyggelse av dekning. Det gjør blant annet at kostnadene er store, som igjen fører til få tilbydere i markedet. I dag består dekningsleverandørene av Telia, Telenor og ICE. Av konkurransemessige hensyn er markedet for mobiltelefoni regulert av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), og pålegger blant annet dekningsleverandørene å la andre mobilleverandører leie dekning av dem.

Diskrimineres tilgang til dekningen blant leverandørene og underleverandører?

Innimellom møter vi kunder som er har hørt rykter om at leverandører som leier dekning av enten Telenor eller Telia ikke har den samme kvaliteten i dekningen. Dette stemmer ikke, og Nkom regulerer også her, og pålegger at det ikke skal diskrimineres på tilgang og hastighet.

Leverandørene som leier nett kan derimot selv bestemme hvilke hastigheter som inngår i de ulike typer abonnementene – så her kan det forekomme forskjeller som man gjerne ikke er klar over på forhånd.

Ice har per i dag ingen underleverandører, og jobber for tiden med å bygge ut sitt eget nett. Der de ikke kan tilby eget ice-nett, leier de fra Telia.

Dekning og mulighetene det gir for fremtiden.
Gjennom årene har vi gått fra 2G til 3G, så til 4G, og i dag er det 5G alle prater om. Hvilken teknologi som ligger bak er inspirerende i seg selv, men hva vil det si i praksis – og hvordan vil det påvirke din bedrifts hverdag?

IoT (Internet of things) blir stadig et mer allment begrep for mannen i gata, og vi tar i bruk flere og flere produkter som krever tilgang til internett for å fungere. Kjøleskap som sier ifra når du går tom for melk, robot-støvsuger og smarte høyttalere som kan styre både lys, musikk og varme i husstanden er eksempler på produkter av IoT vi mennesker tar i bruk i hverdagen.
Bedrifter som tar i bruk IoT revolusjonerer måter å gjøre hverdagslige oppgaver på.

GAGN presenterer eksempler på ulike bransjer som tar i bruk IoT, alt fra bønder som kan overvåke vanning av åkerne, fiskeoppdrettere som kan overvåke hvor mye pellets fisken spiser, til eldreomsorgen som har fått elektroniske pilledispensere som gir beskjed dersom medisinene ikke blir tatt.

Alle disse fantastiske produktene finnes på grunn av internett, men de er også med å skape press på kapasiteten. 5G gir langt høyere kapasitet, og representerer en mulighet for flere enheter å koble seg på nett samtidig. Den gir også et rekordraskt internett uten forsinkelser. For å sette dette i perspektiv eksemplifiserer Telenor muligheten for at leger som befinner seg i et annet land kan utføre fjernkirurgi på en pasient ved bruk av robot.

Hvem får tilgang på 5G?
5G ble lansert i deler av landet av både Ice, Telia og Telenor i 2020, og utbyggelsen fortsetter for fullt i år. Telia har som mål å ha landsdekkende 5G innen 2023. For å kunne ta i bruk 5G-teknologien må du ha et SIM-kort og mobiltelefon eller annen enhet som støtter den nye teknologien.

Kontakt Adite så hjelper vi deg med å kartlegge din bedrifts muligheter for tilgang på den nye 5G-teknologien.

Skrevet av Solveig Hansen 16.02.2021

Hvorfor bruke SMS som kommunikasjonskanal?
Studier fra 2015 viser at vi i gjennomsnitt sjekker mobilen vår over 150 ganger til dagen (Sæther, 2018). Studiens årstall sammen med teknologiens fremgang gir også grunn til å tro at dagens tall ser noe høyere ut, og gjør mobiltelefonen til en av de mest attraktive kanalene for å nå ut til nåværende og potensielle kunder.

Mange bransjer har valgt å ta i bruk SMS som kommunikasjonsverktøy. Du ser det blant annet i taxivirksomhet, billettbestillinger, kundeklubber som sender ut medlemstilbud, abonneringskanaler, og kommuner som sender ut viktig informasjon. SMS blir også tatt i bruk for innlogging til ulike brukerportaler og gir mulighet for to-faktor autentisering. Med mobilens høye klikkrate har SMSène du sender ut, til potensielle eller nåværende kunder, mindre sjanse for å gå tapt blant annen reklame eller mail som havner i innboksen. Det representerer med andre ord en effektiv måte å gi relevante tilbud og informasjon som er tilpasset forbrukeren.

Hva må man tenke på ved valg av SMS-leverandør?
Antall SMS-utsendelser varierer fra noen tusen til flere millioner i året, som også betyr at ulike bedrifter har ulike krav til løsningen. Hvilke krav du har for løsningen vil også sette en føring for hvilken leverandør du kan bruke, og her er noen tips som er viktig å tenke på før man velger leverandør:

Hva kan vi i Adite hjelpe deg med?
Med Adites uavhengige posisjon hjelper vi våre kunder ved å kartlegge behov, belyse fordeler og ulemper ved å velge de ulike leverandørene, samtidig som vi tar oss av forhandlingen for å sikkerstille best mulig vilkår. Kunne du tenkt deg en uavhengig vurdering av din bedrifts SMS-avtale? Ta kontakt med Adite for en uforpliktende prat.

Skrevet av Solveig Hansen (01.02.2021)

Kilde:
Sæther, P.DS. (2018,02.05). Vi bare må sjekke én gang til. Hentet fra https://www.nrk.no/dokumentar/xl/vi-bare-ma-sjekke-en-gang-til-1.13686187

Ved inngangen av 2021 består Adite av 11 unike mennesker. For å skape et kreativt team med høy kompetanse, har vi en bred variasjon i bakgrunn fra utdannelse og arbeidserfaring. I dette innlegget ønsker vi å fremheve menneskene i Adite, som brenner for å hjelpe våre kunder.

Jon Ivar Bjørtomt

Jon Ivar Bjørtomt

Jon Ivar er daglig leder og har 20 års erfaring fra Telecom. Tidligere satt han i konsernledelsen i Ventelo med ansvaret for produktutvikling, og har også jobbet som produktdirektør i Axiti og Tele2. Før etableringen av Adite var han EVP for Tele2 Residential.

I Adite er han ansvarlig for alle ansatte, og deres utvikling. I tillegg jobber han blant annet med produktutvikling, strategi og salg for å nevne noe. Du kan si han har en fot i flere leirer, en mann med mye kapasitet, entusiasme og omsorg.

Caroline Keller

Caroline Keller

Caroline er partner og salgssjef, og har jobbet i Adite siden 2015. Hun har en bachelorgrad i økonomi og master i finans, og har erfaring fra leverandørsiden hos Telenor, Telia og Tele2.

Hun er leder for rådgivning og leveranse, og har erfaring fra flere større prosjekter med blant annet Obos og Elkem. Hun tar på seg rollen som Key Account Manager, prosjektleder, teknisk rådgiver, og er i tillegg ansvarlig for gjennomføring av innkjøpsprosessene.

Ulrikke Thomsen

Ulrikke Thomsen

Ulrikke har en bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling, og fullfører nå sin master i Offentlig administrasjon og styring.  

Hun startet i Adite i 2016 som møtebooker med back office, og fikk i 2017 ansvaret for rekruttering. Hun sørger for all intern opplæring og har blant annet utviklet Adite`s traineeprogram som nå kjøres for tredje år på rad.

Petter Ødegaard

Petter Ødegaard

Petter har en bachelor i markedsføring og salgsledelse, og har erfaring fra ulike byråer. I tillegg har han erfaring fra NextGenTel som kundebehandler.

Han startet i Adite i 2018 som trainee, og har i etterkant jobbet som Account Manager. I tillegg er ansvarlig for alle kundehenvendelser som kommer inn.

Peder Wroldsen

Peder Wroldsen

Peder har bachelor i skipsfart og logistikk og en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Han har erfaring innen salg og forretningsutvikling for start-ups.

Han ble en del av Adite i 2019 da han startet som trainee. Nå jobber han som Account Manager, med fokus på leveranse og rådgivning til våre kunder.

Lavik Joameri

Lavik Joameri

Lavik har en bachelor i internasjonal markedsføring, og har blant annet erfaring med markedsstrategi i Kina, og har over 6 års erfaring i HORECA-bransjen. Lavik ble en del av Adite i 2019, da han startet som Trainee.

I etterkant har han tatt på seg rollen som Account Manager, og er i tillegg intern coach og fagansvarlig for møtebooking.

Katarina Skallist

Katarina har en bachelorgrad i digital markedsføring, og studerer nå til sin mastergrad i informasjonssystemer. Hun har variert erfaring som selvstendig næringsdrivende og 6 år innen HORECA-bransjen.

På siden av studiene jobber Katarina deltid som markedskoordinator, og har vært en del av Adite siden mai 2020.

Trainee`s 2020

Sommeren 2020 ansatte Adite fire lovende trainee`s. Disse skal gjennom ni måneder bli kjent med de ulike aspektene ved rådgivende salg, bli kjent med hele kundereisen samt det administrative arbeidet som ligger bak. Vi gleder oss til å se hvilken retning de velger å ta i Adite.

Victoria Bjorvatn

Victoria brenner for markedsføring, og er genuint opptatt av å bygge varemerker.

Hun har en bachelorgrad Internasjonal Markedsføring og en master i Strategic Marketing Management. Hun har erfaring fra PR og som markedskoordinator.

Sander Sutcu

Sander Sutcu

Sander er analytisk til sinns, han har en mastergrad i International Business og en bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon.

Sander har utenlandserfaring fra studie og jobb i Singapore. Han har tidligere jobbet med markedsstrategi innenfor shipping og som databehandler i Apple.

Richard Bolstad

Richard Bolstad

Richard er spesielt interessert i forbrukerteknologi, og gjør et ordentlig dypdykk i materien når han først skal lære seg noe.

Han har en bachelorgrad i E-Business, og har erfaring fra egen start-up, i tillegg til salgserfaring fra blant annet HORECA-bransjen og skisenter.

Solveig Hansen

Solveig Hansen

Solveig interesserer seg for organisasjonspsykologi, og har en indre koordinator i seg.

Hun har en mastergrad i Ledelse og bachelorgrad i Reiselivsledelse, og har tidligere jobbet med administrasjon og kundebehandling.

Det er januar, og på tide å kontrollere bedriftens telekomavtaler for å sikre at du går inn i 2021 med best mulige vilkår. For mange bedrifter er telefoniavtalen noe som blir lite prioritert. Det er forståelig, men dersom denne avtalen ikke er optimalisert etter bedriftens behov, kan det bety unødvendig store kostnader for bedriften. Noen lar en forhandler styre avtalen, men kan du stole på at forhandleren din jobber for at avtalen skal være så god den kan være for dere?

Vi har laget en topp 4 liste på hvordan man kan kontrollere at avtalen er så god som den kan være.

  1. Hold deg oppdatert på markedet. Første punkt for å sikre seg den beste avtalen, er å ha en oversikt over hva som faktisk finnes der ute, og hva som anses som gunstige priser. Både markedet og prisene er i kontinuerlig endring, og dette gjør at en avtale må tilpasses der etter. I tillegg tilføyes nye produkter og tjenester som kan bidra med lavere totalkostnader.

  2. Følg med på utenlandskommunikasjon. Har bedriften mye kommunikasjon til utland, eller har bedriften en strategisk endring, som tilsier at det kommer til å bli mye kommunikasjon til andre land i tiden fremover? Da kan det lønne seg å utforske passende talepakker til de aktuelle lokasjonene. Ved første øyekast kan tilleggspakker virke som en fordyrelse av avtalen, men det er ofte disse som bidrar til å holde kostnadene nede.

  3. Har de ansatte riktige datapakker? Rent administrativt, er det ingen tvil om at det å sette alle sine ansatte på en standard datapakke er enklest. Likevel er det å tilpasse abonnement til faktisk forbruk, det mest effektive tiltaket for å redusere utgiftene. Dersom datapakker blir oppbrukt, er det ofte dyrt å kjøpe ekstra data. I noen tilfeller kan det lønne seg å plassere de ansatte på en litt lavere datapakke en forbruket tilsier, for så å betale en liten sum per måned for «dobbel data». Andre ganger kan data Roll-over også være gunstig.

  4. Innkjøpsprosesser og anbud. Å gjøre en profesjonell innkjøpsprosess på egenhånd er tidkrevende, men er det som sikrer det beste resultatet. I tillegg vil det lønne seg å invitere flere leverandører for å skape en sunn konkurranse, slik at du kan velge den leverandøren som kan levere det du trenger til den beste prisen. Det anbefales å gjøre en slik prosess i god tid før utgang av nåværende avtale.

Mange bedrifter har ikke tiden som trengs for å holde seg oppdatert, administrere avtalene, i tillegg til å kjøre innkjøpsprosesser med jevne mellomrom. Dette er en jobb som vi i Adite kan gjøre for dere. Vi bistår bedrifter i alle størrelser, også bedrifter med egne innkjøpsavdelinger har dratt nytte av vår markedsinnsikt og telekomforståelse. Vi representerer i dag over 400 bedrifter, og har derfor en forhandlingsmuskel som en bedrift ikke har på egenhånd. Ta kontakt for en uforpliktende prat med oss, for å kartlegge potensiale av din bedrifts avtaler.


 

Hva må du tenke på når du velger leverandør?

 

 

Les om leverandørene og deres bedriftsnett

 

Trykk på leverandørene under for å lese mer om de ulike bedriftsnettløsningene.

Telenor Telia
Phonero Unifon
Talkmore Bedrift Bitpro
Nortel ICE
Saga Mobil

Vil du har råd og veiledning? Kontakt oss

Kontakt oss for å finne et mobilt bedriftsnett tilpasset dine behov. Adite har til enhver tid oversikt i markedet og gjør gjerne jobben, samtidig som vi kan forhandle frem en billigere avtale for din bedrift.

Oppdatert 22.09.2022

Adite ble stiftet i 2014 av Jon Ivar Bjørtomt, og går nå inn i sitt syvende år. Adite ble etablert for å la leverandørene konkurrere mot hverandre om å gi bedrifter den beste mobilavtalen, og har i etterkant beveget seg inn i datakommunikasjonsbransjen i tillegg. Vi er Norges eneste uavhengige rådgiver som spesialiseres seg på det området vi gjør. Vi tilbyr rådgivning, innkjøp og forvaltning av bedrifters data- og telekomavtaler, for å sikre at den alltid dekker bedriftens behov, samtidig som kostnadene holdes så lave som mulig.

 

Rådgivning. De fleste bedrifter er avhengig av data- og telekommunikasjon i variert grad, og det er derfor kritisk at dette fungerer optimalt. Samtidig vet vi at det er tidkrevende å holde seg oppdatert på hva som finnes i markedet, hva bedriften trenger, og ikke minst hva bedriften ikke trenger. Med vår markedsinnsikt vet vi hva som finnes, hvilke vilkår som er gjeldende og hvilke priser som er mulig å oppnå.

Innkjøp. En profesjonell innkjøpsjobb er tidkrevende, men det sikrer det beste resultatet. La Adite gjøre jobben for deg, slik at du kan dra nytte av bedre vilkår og priser snarest. Vi har gjort innkjøpsjobber for over 400 bedrifter, som har gitt oss en markedsinnsikt og forhandlingsmakt. Dette resulterer at vi klarer å oppnå storkundepriser på vegne av våre kunder.

Forvaltning. Mange setter pris på at andre kan håndtere avtalen på daglig basis. Med Adite Forvaltning får dere en personlig rådgiver hos oss, som kjenner deres bedrift og behov. Dere som kunde får tilgang på vår kompetanse og bistand med alt fra inn- og utporteringer av ansatte, endre talemelding og åpningstider på sentralbordet, hjelp til å få nytt SIM-kort når noen mister telefonen m.m. I tillegg gjør vi kvartalsvis optimaliseringer av deres telekomavtaler, for å sikre at dere har riktig abonnement og tilleggstjenester til enhver tid.

Har bedriften din en optimal avtale?
Ønsker du å undersøke potensiale i avtalene til din bedrift, ta kontakt med Adite, så gjør vi en uforpliktende og kostnadsfri analyse av dagens avtaler.


Kobbernettet legges ned
– hvilken betydning har det for din bedrift?

Kobbernettet har gitt bedrifter tilgang til internett og telefoni i over 100 år. Nå legges det ned, og bedrifter blir nødt til å vurdere hvilke konsekvenser det har for sin bedrift, og hvilke alternativer som finnes.

Hvilke alternativer finnes?
Bedrifters databruk øker, og det stilles stadig større krav til internettets hastighet. Kobbernettet dekker ikke lenger kravene, og skal fases ut innen 2022. Nedleggelsen av kobbernettet medfører at alle tjenestene innen DSL-teknologien, blant annet ADSL som mange kjenner til, i tillegg til fasttelefoni fases ut. Dersom din bedrift fremdeles bruker denne type teknologi, må dere finne alternative løsninger for både internettilgang og telefoni innen utgangen av 2022.

Per i dag er det over 40 tusen aksesser som må porteres fra gammel til ny teknologi. For internettaksesser står valgmulighetene mellom fiber og fast mobilt bredbånd, hvor fiber er en klar favoritt på kapasitet og hastighet. Prisene synker som følge av økt konkurranse blant tilbyderne av fiber. Det betyr at det er gunstig å bytte fra kobber til fiber nå, som prisene er lave, i stedet for å gjøre det på et senere tidspunkt når prisene kan ha steget igjen. Den økte konkurransen åpner også opp muligheter for besparelser for de av dere som allerede har fiber i dag.

Det er mange steder i Norge som ikke har tilgang til fiber enda– hva gjør man da?
Dersom fiber ikke tilbys i ditt område, og kostnadene for etablering er for høy, er fast mobilt bredbånd nylig lansert som et alternativ. Mange forveksler dette med navnebroren mobilt bredbånd, men her finnes det forskjeller som er verdt å merke seg.

Hva passer best for din bedrift?
Det kan være utfordrende og tidkrevende å sette seg inn i hvilke alternativer som finnes, og hva som passer best for din bedrift. Ta kontakt med Adite, så hjelper vi dere med kartlegging av behov og undersøker hvilke muligheter som finnes i ditt område. I tillegg tar vi oss av hele innkjøpsjobben, slik at du kan fokusere på din bedrifts kjerneoppgaver.

Skrevet av Solveig Hansen og Jon Ivar Bjørtomt (16.11.20)