Dette er våre verdier

De skal gi oss motivasjon til innsats og gode prestasjoner i arbeidshverdagen, og skal veilede oss i hvordan vi driver virksomheten og forholder oss til hverandre og omverden. 

UTFORDRE

Sammen skal vi være modige og tørre å UTFORDRE etablerte sannheter som kan komme kundene våre til gode. Vi er ambisiøse og stimulerer til nye ideer, viser engasjement og bidrar positivt med vår kunnskap.

ÅPENHET

Sammen skal vi vise ÅPENHET i alt vi gjør. Vi er åpne om enhver utfordring og enhver suksess. Gjennom bevisst handling, veloverveide valg og å stå for det vi mener, bygger vi ærlige relasjoner.

TILLIT

Sammen skal vi bygge TILLIT internt og eksternt. Vi skal behandle andre slik vi selv ønsker å bli behandlet, på en profesjonell og rettferdig måte. Ved å være vårt ansvar bevisst, bygger vi tillitsfulle relasjoner.

Hva betyr verdiene våre i praksis?

Vi vet at folkene våre er vår viktigste ressurs. Våre verdier gjenspeiler måten vi jobber på både internt og eksternt. Med en kultur som er preget av det unge og energiske, og samtidig av lang erfaring og kompetanse, er vi i Adite naturlige utfordrere som vet at åpenhet og tillit gir gode resultater.

Jobbe hos oss? Se ledige stillinger her

Kontakt oss